esmaspäev, 6. aprill 2020

Statistika - andmete kogumine

Kui sul on veel konverentsitöö lõpetamata siis tegele sellega. Tee oma konverentsitöö sisu kohta 3-5-minutiline kokkuvõte, et seda suuliselt tutvustada.

Uus ülesanne

1.
Moodusta oma Google Drive'i Portfellis ülesande vastuseks uus arvutustabel nimega Statistika.

Tekita järgmine  tabel: 2.
Lisa Google kalendrisse meeldetuletus et nädala jooksul iga päev täidad tabelit:


3.
Lisa kuvatõmmis (Win+Shift+S) kalendri sündmuse lisamisest tabeli juurde.

4.
Tabelisse lisa iga päev eelmise päeva kohta:

 • sammude arv - kui sul pole nutikella siis paigalda oma telefoni sammude lugemiseks äpp, nt Pedometer;
 • unetundide arv;
 • õppetööle kulunud tundide arv.
5.
 Lisa tabeli juurde pilt või telefoni kuvatõmmis äpist või pilt nutikellast mida kasutasid sammude lugemisel. Pildi lisamiseks vali menüüst Insert-Image-Image over cells.

NB! Tabelisse lisa ainult täisarvud. Kui jääd mõne tegevuse juures hätta siis kirjuta vainotuisk@gmail.com

teisipäev, 31. märts 2020

Konverentsitöö

Tänan sisukate distantsõppe muljete postituste eest! Rõõm oli lugeda et enamusel asjad sujuvad ja suuremaid probleeme pole.

Konverentsitöö peaks nüüd valmis olema ja juhendajale esitatud. Vaata veel oma töö üle, loe kommentaare ja jälgi et töö vastaks nõuetele.

Mina hindan vormistust ja märgin selle kohta osaoskuste täitmise (teksti nõuded, lehe seaded, keelkeline korrektsus; sisukord, lk numbrid peatükid; viitamine) meie väikeste ülesannete tabelisse.


Kui sul on veel küsimusi siis küsi failis kommentaarina või kirjuta vainotuisk@gmail.com
Kaitsmise kohta tuleb täpsem info lähiajal.


Joonistas: Väino Tuisk

kolmapäev, 25. märts 2020

Distantsõppe muljed

Konverents
Konverentsiga seotud kuupäevad on edasi lükatud.


Distantsõpe
Nüüd, kui nädal aega oleme distantsõppel, saab teha esimesi kokkuvõtteid ja järeldusi. Selleks et asju paremini korraldada soovin saada esimesi muljeid sellest nädalast.

Kirjuta oma ajaveebi uus postitus distantsõppest:

 • kuidas on seni sinuarvates distantsõpe toiminud;
 • kas oled kõigi ülesannetega hakkama saanud;
 • kas aega kulub rohkem/vähem;
 • mis on olnud probleemid;
 • millised on olnud edusammud;
 • millised keskkonnad nii suhtluses kui ülesannete täitmises on olnud sinuarvates sobilikumad;
 • millised keskkonnad nii suhtluses kui ülesannete täitmises on olnud sinuarvates ebasobilikumad/keerulisemad;
 • kuidas oled saanud hakkama ajaplaneerimisega ja enesedistsipliiniga;
 • mida tuleks õpetajatel teisiti teha;
 • millised on veel mõtted seoses uue olukorraga, nt kuidas veedad aega, kuidas saad hakkama kodusolemisega jne.
NB! Lisa illlustreeriv pilt ja ilmesta tekst.

Foto: Argo Valdmaa

kolmapäev, 11. märts 2020

Teksti vormistamine vastavalt juhendile

Vormista tekst vastavalt meie kooli kirjalike tööde juhendile.


NB! Paiguta töö oma Google portfelli.


 1. Säti lk seaded
 2. Rakenda kogu tekstile teksti nõuded (kirjastiil, reavahe jne)
 3. Lisa tiitelleht
 4. Paranda kirjavead
 5. Jaota peatükid lehtedele, vajadusel lisa peatükkide pealkirjad.
 6. Lisa pildid teksti sisse
 7. Korrasta kasutatud materjalide loetelu lisa viited  allikatele.
 8. Lisa lk numbrid
 9. Lisa sisukord.
 10. Veendu et töö on salvestatud Portfelli.

Foto: Väino Tuiskkolmapäev, 12. veebruar 2020

Arvuti ja interneti kasutamise hea tavaLogi sisse lehel app.writereader.com, kasutajanimeks on sinu eesnimi ja klassi koodiks 
yurw
http://tothewebsite.com/wp-content/uploads/2019/07/

Loo uus raamat, milles on
 • Raamatu esileht (tiitelleht)
 • Raamatu pealkirjaks kirjuta: “Informaatika praktiline töö”
 • Autori reale kirjuta oma nimi.
 • Kaanepildiks lisa õppeainega sobiv pilt.
 • Raamatus on 5 sisu lehekülge:

 • 1. lehekülg: Milline on nutiseadmete kasutamise hea tava koolis, kodus, avalikus kohas. Lisa 1 teemakohane pilt. Vastuse leidmisel kasuta internetimaterjale.
 • 2. lehekülg: Selgita, mis on arvuti riistvara, mis on tarkvara ning mis on peamine erinevus nende vahel. Lisa 1 teemakohane pilt. Vastuse leidmisel kasuta internetimaterjale.
 • 3. lehekülg: Koosta klaviatuuri klahvikombinatsioonide kasutamise õpetus vähemalt 5 erineva õpitud kombinatsiooni kohta. Lisa 1 teemakohane pilt. Kasuta meie iseseisva töö lehte klassi ajaveebist pealkirjaga Klaviatuuriharjutus.
 • 4 lehekülg: Selgita arusaadavalt, mis on netikett ja mis on meilietikett? Lisa 1 teemakohane pilt. Vastuse leidmisel kasuta internetimaterjale.
 • 5. lehekülg: Koosta järgmise näidise põhjal hea e-kirja reeglid. Lisa pildina kuvatõmmis ekraani osast oma postkasti kirjast mille saadad õpetajale  - vt ülesande viimast osa.
 1. E-kirja alustan alati .......................... ja lõppu kirjutan oma ......................
 2. E-kirja teema (pealkirja) reale kirjutan ..................., sest see annab kirja saajale lühidalt teada, millest kirjas räägitakse.
 3. Laused ja nimed ................... alati ................... algustähega, ka internetis kirjutamisel.
Kui raamat on valmis, siis kontrolli, kas kõik on tehtud vastavalt juhendile.  Seejärel saada õpetajale reeglitele vastav e-kiri (vainotuisk@gmail.com) koos e-raamatu lingiga.

kolmapäev, 5. veebruar 2020

Konverentsitöö vormistus, autoriõigused

Juhend

Tegevuste järjekord
 1. Mustand - tiitelleht, sissejuhatus, sisu (peatükid), allikad, kokkuvõte, eneseanalüüs
 2. Vormistus - teeme koos.

NB! Autoriõigused ja viited.

Autor: Väino Tuisk
teisipäev, 28. jaanuar 2020

kolmapäev, 15. jaanuar 2020

Esitlus paaristööna


https://www.technipages.com/


Paarid:ja teermad:Mia Marii, Raimond  - Ungari
Angela, Ramon-Mathias - Hispaania
Eleriin, Liisi - Holland
Lauren, Kaur Johann - Kreeka
Kristjan, Marleen - Belgia
Karl Hendrik, Laura-Helena - Itaalia
Darja - Norra

 1. Koosta Google esitlus ühe paarilise Portfellis.
 2. Jaga esitlus teise paarilisega
 3. Jagage ülesanded
Slaidikavas on:
 • Tiitelleht pealkirjaga ja autorite nimedega ning piltidega, tekstid ilmuvad animatsiooniga, 
 • 1. slaid pealkirjaga Üldandmed: riigi pealinn, rahvaarv, pindala, riigikord, lipp (pildina). Lisa viide allikale.
 • 2. slaid Kaart. Lisa kuvatõmmis ekraani osast Google Maps kaardist kus on näha riik koos naabritega. Lisa viide allikale.
 • 3. slaid Pealinn. Lisa pilt pealinnast ja paar lauset pealinna kohta. Lisa viide allikale.
 • 4.5.6. slaid. Vaatamisväärsused. Valige 3 selle riigi vaatamisväärsust ja tutvustage neid igaüht eraldi slaidil. Slaidil peab olema pilt ja tutvustav tekst ning viide allikale.
 • 7. 8. 9. slaid Kuulsused. Valige 3 selle riigi kuulsat inimest ja tutvustage neid igaüht eraldi slaidil. Slaidil peab olema pilt ja tutvustav tekst ning viide allikale.
 • 10. slaid Transport. Kui kaugel on selle riigi mõni kuurort, mille valiksite oma sihtkohaks, Pärnust (kasuta Google Maps-i)? Millise transpordiga sinna saab, kui palju pilet maksab?  Lisa viide allikatele.
 • 11. slaid Kokkuvõte. Kirjutage lühidalt miks sellesse riiki võiks minna, mida kindlasti seal tegema vaatama.
 • 12. Lõpuslaid.

Slaididel peab olema:
 • rakendatud mingi kujundus, mitte algne valge taustaga;
 • pildid piisavalt suured;
 • tekstid taustast eristuvad, kontrastsed värvid.
 • tekstid vähemalt suurusega 26;
 • vähemalt tiitellehel peab olema kasutatud tekstide ilmumisel animatsiooni.kolmapäev, 8. jaanuar 2020

Uus aasta

Jätkame klaviatuuri ja arvuti lähemat tundmaõppimist.

Kordame eelmisel aastal õpitud klaviatuurikombinatsioone.
Foto: Väino Tuisk


Täida järgnev test. Test on hindele!